TV-Setouchi
promo poster
P : Kunihiko Fukushima / dentsu